Thiên Long Phong Vân
Thiên Long Phong Van - Ðỉnh Cao Nhập Vai 3D 2015

 
#
Nhân vật
C.S
M.P
1
Ken
154
Võ Đang
2
LoCu
126
Võ Đang
3
Caffe
88
Tiêu Dao
4
bosboy
59
Tinh Túc
5
Ngcnh
42
Thiên Long
6
ChiPheo
31
Tiêu Dao
7
Shin
24
Võ Đang
8
LThDn
22
Tiêu Dao
9
LngTH
20
Võ Đang
10
PerPen
19
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private